Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe to filar społeczeństwa obywatelskiego, niezbędny podmiot demokratycznego państwa.

Dzisiejsze spotkanie (szkolenie) dla III sektora z powiatu puckiego – dzięki życzliwości i zaangażowaniu Burmistrza Romana Kużel, zorganizowałem we Władysławowie. Wspierajmy NGO-sy!!!

Sławomir Rybicki

 

 

 

Udostępnij treść: