82. rocznica utworzenia Armii Krajowej – uroczystości w Gdyni

82 lata temu powstała Armia Krajowa. Jak co roku pod jej pomnikiem w Gdyni odbyła się uroczystość oddająca hołd wszystkim tworzącym tę organizację podczas II wojny Światowej.

W 1944 roku liczyła ponad 350 tys. żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. Po zakończeniu wojny, AK-owcy poddani byli kolejnym represjom – tym razem komunistycznej Polski.

Po uroczystości w  Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbył się koncert pieśni patriotycznych. Wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 26, II Liceum Ogólnokształcącego oraz IX Liceum Ogólnokształcącego.

Senatora na uroczystościach reprezentował dyrektor biura Grzegorz Kuleta.

Udostępnij treść: