Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

Obchodzona dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomina nam o wielkim, reformatorskim, nowoczesnym myśleniu o państwie. Konstytucja wprowadziła m.in. trójpodział władzy – wyodrębniając władzę sądowniczą. Wszystkim współczesnym „reformatorom”, którzy łamią naszą współczesną konstytucję należy przypominać, że nie będzie w Polsce praworządności, nie będzie prawdziwej demokracji bez niezależnego, niezawisłego sądownictwa.

Sławomir Rybicki

Udostępnij treść: