Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Rozwoju i Finansów

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Rozwoju i Finansów

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 47. posiedzeniu Senatu
w dniu 28 września 2017 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie przeszła nawałnica, która wyrządziła ogromne szkody nie tylko w przestrzeni leśnej, ale także w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, infrastrukturze drogowej, przeciwpowodziowej, turystycznej, energetycznej, upraw rolnych itd. Był to największy tego typu kataklizm ostatnich dziesięcioleci, a usuwanie jego skutków oraz przywracanie stanu właściwego zajmie wiele lat.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

  1. Czy instytucje rządowe przeprowadziły kompleksowe i oficjalne oszacowanie strat finansowych, uwzględniające wszystkie zaistniałe zniszczenia? Jeżeli tak, to czy te dane są dostępne? Jeżeli nie, to z jakich powodów tego nie wykonano pomimo upływu 6 tygodni od kataklizmu?
  2. Czy planowane jest skorzystanie z zewnętrznych środków finansowych w celu usuwania skutków nawałnicy, np. z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to kiedy rozpoczną się oficjalne działania zmierzające do uzyskania tych środków? Jeżeli nie, to czy samorządy obszarów poszkodowanych otrzymają inne kompleksowe wsparcie finansowe i w jakiej formie?

Z poważaniem,
Sławomir Rybicki

 

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:
http://slawomirrybicki.pl/wp-content/uploads/2017/12/09_047_1261_2_odp.pdf

 

Udostępnij treść: