Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 64. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 lipca 2018 r.

 Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Na dnie Zatoki Gdańskiej spoczywa niemiecki tankowiec „Franken”, który został zatopiony podczas działań wojennych. Statek nadal zawiera bardzo duże ilości paliwa i innych substancji niebezpiecznych. Morskie instytucje badawcze podjęły działania i opracowały raport z którego wynika, że istnieje realne zagrożenie rozszczelnienia lub zniszczenia zbiorników z paliwem, co doprowadzi do wycieku substancji toksycznych na ogromną skalę i skażenia wód Zatoki Gdańskiej.

W związku z tym proszę o następujące informacje:

  1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec opracowanego przez naukowców raportu i zawartych w nim wniosków?
  2. Jakie działania ministerstwo planuje podjąć w tej materii, tak aby zlikwidować zagrożenie katastrofy ekologicznej?
  3. Czy ministerstwo zabezpieczy stosowne środki finansowe na działania w celu zapobiegnięcia wyciekowi i skażenia wód Zatoki Gdańskiej?

Z poważaniem.
Sławomir Rybicki

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:
09_064_1858_1_odp

 

Udostępnij treść: