Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Po licznych apelach środowisk rybackich oraz przyrodniczych w związku ze zmniejszaniem się populacji ryb w Zatoce Puckiej podano do publicznej informacji, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-lądowej sfinansuje kompleksowe i zaawansowane badania dotyczące zanieczyszczeń i innych odpadów w Zatoce Puckiej oraz ich wpływu na zasoby i żywotność ryb.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy obecnie te ekspertyzy są przeprowadzane? Jeżeli tak, to jaki podmiot jest odpowiedzialny za ich wykonanie? Jeżeli nie, to na kiedy planuje się rozpoczęcie prac?
2. Na kiedy planuje się zakończenie prac oraz upublicznienie wyników i raportu z badań?
3. Czy planowane jest podjęcie profesjonalnych działań mających na celu poprawę jakości stanu środowiskowego Zatoki Puckiej oraz zwiększenie populacji ryb?

Z poważaniem.

Sławomir Rybicki
Senator RP

Odpowiedź na oświadczenie Senatora:
09_059_1661_1_odp

Udostępnij treść: