Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Edukacji

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Edukacji

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na posiedzeniu Senatu RP
w dniu 16 maja 2017r.

Składam na ręce Pana Marszałka oświadczenie skierowane do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej.

28 marca 2017r. Pomorska Kurator Oświaty Pani Monika Kończyk stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 26.08.2014r. w sprawie zezwolenia na założenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego w Gdańsku. Szkoła odwołała się od tej decyzji, co sprawiło, że Pani Kurator przekazała decyzję w ręce Pani Minister Anny Zalewskiej 5.05.2017r.

Decyzja z 28 marca jak i późniejsza postawa i zachowanie Pani Kurator wywołała sprzeciw i oburzenie całej społeczności szkolnej, rodziców uczących się tam ponad tysiąca dzieci oraz nauczycieli i pracowników.

Ta decyzja budzi również moje zaniepokojenie i sprzeciw, ponieważ obserwuję działanie tej szkoły od jej powstania i jestem pod wrażeniem osiągnieć placówki.

Szkoła ta jako publiczna z powodzeniem funkcjonuje już blisko trzy lata. Przez ten czas była wielokrotnie weryfikowana i oceniana pozytywnie przez kuratorium. W tym okresie stworzyła niepowtarzalne środowisko społeczne poprzez szereg przedsięwzięć służących uczniom, ale też innym mieszkańcom Gdańska. W ciągu ostatnich trzech lat wystawiła tysiące świadectw oraz przeprowadziła dziesiątki awansów zawodowych nauczycieli. Mając świadomość wielorakich konsekwencji prawnych tej decyzji, w świetle Kodeksu Postępowania Administracyjnego budzą niepokój następujące pytania: Czy zdobyte przez nauczycieli stopnie awansu zawodowego uznane zostaną za nieważne? Czy będzie można mówić o ważności świadectw zdobytych przez uczniów? Czy będzie można podważyć ważność świadectw absolwentów placówki? Jakie będą inne konsekwencje jeżeli podtrzyma Pani decyzję Pani Kurator?

Moje obawy budzi również fakt, że Pani Kurator podjęła decyzję na wniosek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, z którą jest osobiście związana, co stawia ją w sytuacji arbitra podejmującego decyzję w swojej sprawie.

Nie zgadzam się również na język, gdzie strona związkowa mówi o „prywatyzacji szkoły”. Nic takiego się nie odbyło. Ostatnie trzy lata pokazały, jak miasto we współpracy z podmiotem prowadzącym szkołę, jest w stanie stworzyć placówkę, która daje szerokie możliwości rozwoju uczniom, ale też tworzy wielowymiarowy ośrodek życia lokalnej społeczności wokół, którego skupia się życie kilku tysięcy osób. Jestem przekonany, iż fakt ogromu niszczących skutków wynikających z ewentualnego podtrzymania tej Decyzji, nie tylko przyniesie ogromne straty społeczne, ale też odbije się echem nie tylko w Gdańsku, lecz również w całym kraju.

Biorąc pod uwagę wszystkie dokumenty i okoliczności zaistniałe w tej sprawie, podzielam opinię, że decyzja Pani Kurator nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Apeluję, aby Pani Minister uchyliła decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Sławomir Rybicki
Senator RP

 


Udostępnij treść: