Pamiątki po Janie Nowaku-Jeziorańskim

Pamiątki po Janie Nowaku-Jeziorańskim

Ze wzruszeniem i nieukrywanymi emocjami ofiarowaliśmy Muzeum Emigracji w Gdyni pamiątki po Janie Nowaku-Jeziorańskim. Wspólnie z Małgorzatą Rybicką wdową po moim bracie Arkadiuszu (Aramie)w obecności mecenasa Jacka Taylora wieloletniego przyjaciela i wykonawcy jego testamentu przekazaliśmy kilkadziesiąt przedmiotów osobistego użytku w tym sprzęt fotograficzny i filmowy, około 140 zdjęć obrazujących życie i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego.Muzeum Emigracji to najwłaściwsze miejsce do ekspozycji pamiątek po wybitnym polskim patriocie, polityku, dziennikarzu.Jakże aktualnie brzmią dzisiaj jego słowa „Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha.”Muzeum Emigracji Gdynia Muzeum Emigracji w Gdyni Muzeum Emigracji Gdynia Muzeum Emigracji Gdynia

Udostępnij treść: