Konstytucja od niemal dwóch dekad

26 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r-praktyka polityczna i prawna” zorganizowana przez Fundacje Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Instytut Bronisława Komorowskiego, którego mam zaszczyt być prezesem.
Obok byłych Prezydentów wystąpił również Włodzimierz Cimoszewicz oraz paneliści, profesorowie: Ewa Łętowska, Andrzej Zoll, Jerzy Stępień i Adam Strzembosz.
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, ze o konstytucji trzeba dyskutować, spierać się o nią, ale w duchu wspólnoty, bez uwikłania w politykę. Znaczna cześć dyskusji dotyczyła trwającego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, wywołanego przez obóz polityczny sprawujący władze w Polsce.

Udostępnij treść: