Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Marynarki Wojennej