Historia nauczycielką życia

Historia nauczycielką życia

20 lutego 2017 r. uczniowie Liceum Akademickiego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku przyjechali do Europejskiego Centrum Solidarności na nietypową lekcję historii.

Najpierw zwiedzili wystawę stałą opowiadającą o ruchu społecznym „Solidarność”, a następnie spotkali się ze świadkiem historii – Sławomirem Rybickim, aby porozmawiać o wydarzeniach, w których brał udział i które zmieniły oblicze Polski i Europy.

Poznanie przez uczniów wystawy stałej w ECS i misji tej instytucji oraz możliwość rozmowy z człowiekiem, który brał udział w wydarzeniach, o których mówi wystawa wpisuje się w cel, jakim jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła jest bardzo ważnym podmiotem w tym procesie.

fot. Kamila Lesnau/ Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Udostępnij treść: