Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki

Po raz 14  Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył roik akademicki i studenci-seniorzy udali się na wakacje.

To był udany rok, co pokazuje imponująca statystyka: aż 2631 studentów wzięło udział w zajęciach mając do dyspozycji 45 przedmiotów akademickich w 10 blokach tematycznych. Odbyło się 36 jednodniowych wycieczek, w których udział wzięło 1624 uczestników. Seniorzy wzięli udział w 307 imprezach kulturalno-rozrywkowych oraz w zajęciach pozauniwersyteckich z 29 przedmiotów.
W roku akademickim 2017/2018 senator Sławomir Rybicki zadebiutował w roli wykładowcy, przygotowując kilka wykładów poświęconych edukacji obywatelskiej. Zajęcia zostały przyjęte pozytywnie i będą kontynuowane w kolejnym roku akademickim.
Senatora na uroczystości reprezentował dyrektor biura Grzegorz Kuleta.

fot. Piotr Hibner/CAS

Udostępnij treść: