47. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

47. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Senator Sławomir Rybicki uczestniczył w 47. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, poświęconej przede wszystkim, wykonaniu budżetu województwa pomorskiego za rok 2017.

Zarząd Sejmiku przedstawił radnym i opinii publicznej wydatki samorządu pomorskiego z poprzedniego roku, a po ich prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Jej zwieńczeniem było głosowanie radnych dotyczące przyjęcia lub odrzucenia wykonania budżetu  –  czyli udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2017 rok.

 

Udostępnij treść: