40-lecie Ruchu Młodej Polski

40-lecie Ruchu Młodej Polski

Dziś w ECS obchodzimy 40-lecie powstania Ruchu Młodej Polski- antykomunistycznego środowiska przedsierpniowej, demokratycznej opozycji, skupionej wokół nielegalnego wówczas pisma”Bratniak” i „Polityki Polskiej”.

Środowisko działające głównie w Trójmieście (ale też w wielu innych polskich miastach) którego przewodnikiem duchowym był o.Ludwik Wiśniewski a liderami m.in. A.Hall, A.Rybicki, G.Grzelak, P.Dyk, T.Wołek. RMP zakończyła formalnie swoją działalność w 1989r. jednakże dorobek ideowy naszego środowiska był i jest punktem odniesienia dla wielu działaczy samorządowych m.in. ś.p Pawła Adamowicza, Aleksandry Dulkiewicz czy Jacka Karnowskiego. Naszej dzisiejszej dyskusji towarzyszyła smutna i niepokojąca refleksja, że wiele wartości , o które walczyliśmy w czasach PRL-u, dziś na nowo staje się dramatycznym wyzwaniem.

Sławomir Rybicki

Udostępnij treść: