Spotkanie z „Pracodawcami Pomorza”

O wyzwaniach rozwojowych województwa pomorskiego rozmawialiśmy w gmachu Politechniki Gdańskiej.

Inicjatywa Pracodawców Pomorza, aby po ośmiu latach rządów poprzedniej ekipy na nowo zdefiniować główne strategiczne priorytety i wyzwania rozwojowe Pomorza i Polski – jest godna uznania. Zaniedbania i wrogie traktowanie Pomorza w ostatnich latach
( zniszczenie Lotosu, zawłaszczenie Energi, opóźnienia w budowie Drogi Czerwonej itp.) domagają się pilnej konstruktywnej reakcji.
Wyzwania cywilizacyjne, geopolityczne, zmiany klimatyczne również wymagają odpowiedzialnych decyzji.
Sławomir Rybicki
Udostępnij treść: