Na przyszłość

Na przyszłość

TU I TERAZ oznacza, że nie koncentrujemy się na tym, co było.
Nie odkładamy też decyzji na później. PRZYSZŁOŚĆ to nasze codzienne wybory.
To wizja i marzenia, rodzące się TU i TERAZ.

Przyszłość dzieje się dzisiaj. TU I TERAZ. Dobre strategie rozwoju nie powinny być oderwane od rzeczywistości, która dzieje się TU I TERAZ. Polacy mają wielką umiejętność samoorganizacji i dokonywania rzeczy niemożliwych. Potrzebują tego, co nazywane jest WIELKĄ IDEĄ, która nadaje sens wspólnemu wysiłkowi. Taką ideą może być nowy wymiar patriotyzmu traktowany nie tylko w kategoriach heroicznych, ale poprzez szacunek dla Państwa, uczciwą pracę dla innych, dążenie do sukcesu w pracy, nauce, kulturze czy biznesie.

Wierzę, że systemowe myślenie w kategoriach TU I TERAZ jest drogą skutecznego rozwoju.
Jako Senator chciałbym, na tej drodze wspierać region, który od zawsze jest mi bliski.