Radio Gdańsk: Strefa Politycznie Kontrolowana, 15.04.2024 r.