Zmień swoją dzielnicę, zmień swoje miasto

Zmień swoją dzielnicę, zmień swoje miasto

Trwa kolejny 6 budżet obywatelski w Gdyni.
Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć wpływ na poprawienie swojego najbliższego otoczenia jak i całego miasta.

Każdy może być autorem lub współautorem wniosku w konkursie !
W tym roku do wydania jest ponad 10 milionów złotych, czyli 5 milionów więcej niż w poprzednim roku. Za te pieniądze możemy wiele zmienić !
W każdej dzielnicy możemy stworzyć nowe miejsca rekreacji, zabawy, edukacji i integracji. Możemy uatrakcyjnić lub przywrócić do życia, to co już istnieje. Pieniądze mogą być również przeznaczone na nowe bądź istniejące wydarzenia.

Pamiętajmy i doceńmy, że wszystkie te przedsięwzięcia będą służyć podniesieniu jakości życia mieszkańców Gdyni.
Serdecznie rekomendujemy zaangażowanie się w budżet obywatelski w Gdyni.

Więcej informacji znajduje się na stronach miasta oraz miejskim „Ratuszu” Wiedzę można również czerpać na konsultacjach lub maratonie pisania wniosków.

Sławomir Rybicki – Senator RP
Mariola Śrubarczyk-Cichowska
przedstawicielka radnych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego
Lechosław Dzierżak – Radny Miasta Gdyni
przedstawiciel radnych w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego

Udostępnij treść: