Trybunał Konstytucyjny ma 30 lat

Trybunał Konstytucyjny ma 30 lat

Obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP w Gdańsku były przestrzenią do podsumowania jego roli, obecnej sytuacji i próbą odpowiedzi a pytanie, co go czeka. Wśród kilkuset gości był również Sławomir Rybicki.

O doniosłej roli Trybunały mówili zgodnie wszyscy występujący goście, zarówno w Polski i jak spoza naszego kraju.

Trwające cały dzień uroczystości podzielone były na kilka bloków, podczas których wypowiadali się zarówno sędziowie jak i naukowcy. Głównym punktem uroczystości była konferencja pod hasłem „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”.

Do południa w uroczystościach wzięło udział około 300 osób, w tym m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio i przewodniczący odpowiedników Trybunału w Czechach, na Litwie, Łotwie, Mołdawii, Ukrainie a także prof. Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dwór Artusa wypełnił się ponownie także popołudniu, bo obchody wieńczyła otwarta debata „Trybunał jako strażnik wolności od strachu przed własnym państwem”, w której wziął udział między innymi prezes Trybunału prof. Andrzej Rzepliński.

Obchody były wyrazem uznania dla dokonań Trybunału, a także wyrazem troski o niego w krytycznej dla niego sytuacji, w jakim znalazła się jedna z najważniejszych instytucji dla państwa demokratycznego.

fot. Lupastudio

2 3

Udostępnij treść: