Wystąpienie podczas 24. posiedzenia Senatu RP IX kadencji