Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Środowiska

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Środowiska

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 62. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 czerwca 2018 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Opinia publiczna jest informowana o odnajdywaniu nad Zatoką Pucką i Zatoką Gdańską kolejnych mar-twych fok. W przeciągu kilku miesięcy odnaleziono już kilkadziesiąt ciał (ponad 40). Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to efektem niezgodnego z prawem działania człowieka, m.in. zabijania fok, za co grozi odpowiedzialność karna. Warto podkreślić, że na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DzU 2016, poz. 2183) foki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. W związku z tym są one objęte szczególną ochroną prawną. Zakazuje się m.in. umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania czy umyślnego płoszenia lub niepokojenia tych zwierząt. Z informacji medialnych oraz oświadczeń właściwych służb, dotyczących okoliczności odnajdywania martwych fok i stanie ich ciał, wynika, że były to zabójstwa z premedytacją.
W związku z tym proszę o następujące informacje:
1. Jakie działania organy państwa podjęły lub planują podjąć w tej materii?
2. Czy planuje się ulepszenie bądź wprowadzenie nowych kompleksowych rozwiązań prawnych, i nie tylko prawnych, w systemie ochrony środowiska, tak aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca?
3. Czy w związku z opisanym procederem zwiększona została aktywność służb odpowiedzialnych za ściganie sprawców wymienionych czynów zabronionych?

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Odpowiedź na oświadczenie Senatora:
09_062_1792_1_odp

Udostępnij treść: