Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Obrony Narodowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Obrony Narodowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 46. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 lipca 2017 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o zlikwidowaniu  Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W konsekwencji pracę na uczelni utraciło 3 wykładowców i oficerów: dr Z.B.,  dr  H.S. oraz  prof. R.Ł. Wykładowcy zaliczani są do elity wśród kadry naukowej uczelni.

Po tej decyzji pojawiły się głosy, że zmiany motywowane były politycznie. Budzi to moje głębokie zaniepokojenie i rodzi sprzeciw wobec takiego traktowania uczelni, wykładowców i studentów. Uderza to również w bezpieczeństwo państwa i szacunek do niego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

  1. Dlaczego zlikwidowano Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni? Jakie analizy i przez kogo przygotowane mówiły o takiej potrzebie?
  2. Jak ministerstwo ocenia dorobek, wiedzę i umiejętności wymienionych oficerów? Jak zamierza wykorzystać dorobek i doświadczenie tych osób?
  3. Jakie jeszcze działania reorganizacyjne planuje ministerstwo wobec Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i jakie zmiany personalne one przyniosą? Jakie jest uzasadnienie planowanych zmian?

Z poważaniem.
Sławomir Rybicki

Udzielona odpowiedź na oświadczenie:
http://slawomirrybicki.pl/wp-content/uploads/2018/01/09_046_1194_1_odpAMW-1.pdf

Udostępnij treść: