Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 stycznia 2021 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Ministerstwo po raz kolejny unieważniło przetarg na wybudowanie statku wielozadaniowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Statek ten miał zastąpić dwudziestoczteroletnią, wysłużoną jednostkę m/s Kapitan Poinc i być wykorzystywany m.in. do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, do ratowania rozbitków czy gaszenia pożarów na morzu. Należy podkreślić, że najczęściej wykorzystywane w akcjach ratowniczych przez SAR statki typu SAR-1500 mają około 20lat służby. Ponadto na projekt budowy nowego statku, którego koszt wynosił 275milionów zł, udało się uzyskać aż 85% dofinansowania z funduszy unijnych, o które zabiegano przez 10lat. Co równie ważne, Polska jest zobowiązana prawem międzynarodowym, m.in. tzw. konwencją londyńską, do utrzymywania wielozadaniowego statku ratowniczego. Niestety, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest mocno niedofinansowaną służbą, a wiele jej jednostek nie daje już gwarancji odpowiedniej skuteczności zwalczania współczesnych zagrożeń na morzu.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o następujące informacje.
1. Z jakich powodów unieważniono przetarg oraz z jakich powodów nie odbędzie się ponowny przetarg? Czy ministerstwo rezygnuje z wybudowania nowoczesnej wielozadaniowej jednostki ratowniczej?
2. Czy ministerstwo opracowało lub opracowuje konkretną strategię zakupu nowych oraz modernizacji dotychczasowych jednostek ratowniczych SAR? Jeśli tak, to jaką? Jeśli nie, to z jakich powodów?
3. Czy ministerstwo opracowało konkretny harmonogram wymiany jednostek SAR? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów?
4. Czy ministerstwo planuje wesprzeć SAR, w tym zabezpieczyć środki finansowe na inwestycje w nowoczesny sprzęt? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
5. Czy podjęte zostaną działania mające na celu przekazanie SAR nowoczesnego wielozadaniowego statku ratowniczego? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Odpowiedź udzielona na oświadczenie Senatora:
10_020_793_1_odp

Udostępnij treść: