Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 lipca 2018 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Pomorskie samorządy wystosowały do Pana Ministra oraz zarządu PKP SA list poparcia w sprawie zmian w strukturze właścicielskiej PKP SKM sp. z o.o., zawierający postulat usamorządowienia spółki. Próby podjęcia i zrealizowania tego procesu przez wiele lat kończyły się niepowodzeniem, mimo apeli licznych samorządów aglomeracji gdańskiej. Potrzeba usamorządowienia PKP SKM sp. z o.o. argumentowana jest bezpośrednim przełożeniem się proponowanych zmian na wzrost jakości usług przewozowych, większe możliwości modernizacji taboru, zwiększenie efektywności zarządzania, czy wzmocnienie procesów integracyjnych w ramach aglomeracji poprzez np. wprowadzenie wspólnego biletu.
W związku z tym proszę o następujące informacje:
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec postulowanych zmian?
2. Czy przewiduje się możliwość zmian w strukturze właścicielskiej spółki? Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakich perspektywach czasowych? Jeśli nie, to z jakich powodów.
3. Czy została opracowana długoletnia strategia rozwoju spółki? Jeśli tak, to jakie są jej założenia.
4. Czy planuje się podjęcie dialogu z pomorskimi samorządami w celu wypracowania wspólnych, kompromisowych i jak najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i funkcjonowania spółki?

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Udostępnij treść: