Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 36. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2022 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W związku ze złożonym przeze mnie na dwudziestym czwartym posiedzeniu Senatu X kadencji w dniu 27 maja
2021
r. oświadczeniem skierowanym do ministra infrastruktury oraz otrzymaną na niniejsze oświadczenie odpowiedzią proszę o następujące informacje.

1. Na jakim etapie jest stan prac na linii kolejowej nr 201 z wyszczególnieniem wszystkich 7 zawartych kontraktów związanych z realizacją właściwych robót budowlanych?

2. Jak wyglądał stan wspomnianych prac w lipcu 2021 r., a jak wygląda obecnie?

3. Jaki jest przyjęty harmonogram prac w poszczególnych etapach oraz zakończenia inwestycji w całości?

4. Na jakim etapie jest stan prac i co się dotychczas zmieniło na planowanej trasie objazdowej w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na poprzednie oświadczenie i z wyszczególnieniem poszczególnych etapów
inwestycji?

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Odpowiedź udzielona na oświadczenie Senatora:
10_036_1482_1_odp

Udostępnij treść: