Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 października 2017 r.

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Komisja Europejska oraz Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej zmieniają regulacje dotyczące rybołówstwa i ustanowiły nowe limity połowowe dla stad bałtyckich na przyszły rok. Wprowadzone rozwiązania budzą niepokój i wątpliwości wśród wielu środowisk związanych bezpośrednio i pośrednio z rybołówstwem.

W związku z tym proszę o następujące informacje:
1.    Jakie jest stanowisko rządu odnośnie do unijnych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w Morzu Bałtyckim oraz unijnego wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim?
2.    Czy ministerstwo dysponuje danymi dotyczącymi liczebności dorsza na Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej? Jakie są to zasoby?
3.    Czy i jakie działania podjęło lub podejmie ministerstwo, aby wesprzeć rybaków w związku z ograniczeniami połowów?
Na wrześniowym spotkaniu Pana Ministra Gróbarczyka z rybakami w Jastarni poruszony był również wątek zanieczyszczenia Zatoki Puckiej.
4.    Czy ministerstwo dysponuje ekspertyzami dotyczącymi ilości oraz wpływu zanieczyszczeń i innych odpadów w Zatoce Gdańskiej na zasoby ryb? Czy przeprowadzane były ekspertyzy badające poziom zasolenia Zatoki Gdańskiej i jego wpływ na żywotność ryb?

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:
Odpowiedź na oświadczenie

Udostępnij treść: