Odpowiedź Ministra Energii na pytanie Senatora

Odpowiedź Ministra Energii na pytanie Senatora

Senator Sławomir Rybicki podczas 46. posiedzenia Senatu skierował pytanie do Ministra Energii.

Treść pytania Senatora:

Czy są prowadzone lub są planowane jakieś poważne długofalowe badania naukowe w zakresie oddziaływania farm wiatrowych, wiatraków na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na zdrowie ludzkie?

Udzielona przez Ministra Energii odpowiedź:

46_03_Rybicki_ME

Udostępnij treść: