Kolejne posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu

Po raz kolejny podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu podjęliśmy temat odnawialnych źródeł energii (OZE), tym razem spotykając się w Koszalinie. W obliczu kryzysu energetycznego i z troski o bezpieczeństwo energetyczne Polaków, niezbędne jest także przyśpieszenie i zwiększenie inwestycji w OZE – dzisiejsze posiedzenie poświęcone było farmom wiatrowym. Przygotowujemy z ekspertami sprawdzone rozwiązania, które wprowadzimy w przyszłości. Przespanego czasu przez rządzących nie cofniemy, dlatego pracujemy w dialogu, aby zmienić przyszłość energetyczną Polski.

Sławomir Rybicki

Fot. Senat RP

Udostępnij treść: