Oświadczenie Senatora w sprawie planowanego połączenia spółek Lotos i Orlen

Oświadczenie Senatora w sprawie planowanego połączenia spółek Lotos i Orlen

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 64. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 lipca 2018 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z przejęciem przez Pana Premiera bezpośredniego nadzoru nad spółkami należącymi do grupy kapitałowej Lotos oraz grupy kapitałowej Orlen ponownie zwracam się do Pana Premiera o udzielenie informacji w sprawie planowanego połączenia obu spółek. Odpowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskie-go z dnia 16 maja 2018 r. w tej sprawie była zdawkowa i niewiele wyjaśniała.
W załączeniu ponownie przekazuję Panu Premierowi list pomorskich parlamentarzystów w tej sprawie, wraz z ich podpisami.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Rybicki

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:
09_064_1858_1_odp

 

Udostępnij treść: