Rowerowy Maj w Pucku

Rowerowy Maj w Pucku

W projekcie „Rowerowy Maj” w Pucku uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej. Celem kampanii jest zachęcanie uczniów do aktywnego stylu życia i korzystania z rowerów, np. w drodze do szkoły.

Rowerowy Maj zagościł na Pomorzu w wielu miejscach. W samym Pucku w tym roku wzięło udział ponad 400 uczniów i nauczycieli.

4 czerwca podczas festynu szkolnego w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku nagrodzono uczniów i klasy, które były najaktywniejsze w tegorocznej edycji Rowerowego Maja.
Senator Sławomir Rybicki – utożsamiając się z celami projektu – pomógł w organizacji festynu.

Udostępnij treść: