Rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Profesor Władysław Bartoszewski był człowiekiem wyjątkowym, szlachetnym, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie przypisywał sobie zasług – a wiemy, że miał ich bardzo wiele – lecz z wielkodusznością i z taką szlachetnością właśnie przyznawał te zasługi innym, nawet jeśli mieli odmienne od niego poglądy polityczne.

Jestem przekonany, że podjęta dzisiaj przez Senat uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego przyczyni się w jeszcze większym stopniu do dobrej pamięci o życiu, dokonaniach i twórczości profesora.

Sławomir Rybicki

 

Udostępnij treść: