Rocznica Konstytucji 3 Maja i 30. rocznica strajków majowych