Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w sprawie informacji o katastrofie ekologicznej na Odrze

Dziś odbyliśmy posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w sprawie informacji o katastrofie ekologicznej na Odrze. Z zaproszonych przedstawicieli rządu na posiedzenie nie przybył nikt. Poziom niekompetencji rządu i brak podjęcia działań przez kilka tygodni jest zatrważający. Przez brak właściwej reakcji rządu i podległych mu służb doprowadzono do największej w historii katastrofy ekologicznej na Odrze. Dziękujemy samorządom i organizacjom pozarządowym, które oddolnie i od samego początku pospieszyły na ratowanie Odry. Brak przedstawicieli rządu na posiedzeniu komisji nie oznacza braku ich odpowiedzialności. Demokratyczny Senat będzie monitorował podejmowane działania oraz zabiegał o pełne wyjaśnienie tej katastrofy ekologicznej do końca, aby odpowiedzialni za zaniechania ponieśli tego konsekwencje. Na zakończenie posiedzenia podjęliśmy uchwałę o wystąpieniu do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w instytucjach odpowiadających za katastrofę.

Sławomir Rybicki

 

Udostępnij treść: