Pierwsze posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji.  Zostałem wybrany przez Senatorów przewodniczącym pierwsze komisji senackiej, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Udostępnij treść: