Oświadczenie Senatora skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego