Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie Senatora skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 czerwca 2017 r.

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W nowoczesnych portach system zarządzania danymi – Port Community System (PCS) jest standardem. Pod różnymi nazwami występuje w takich europejskich portach jak: Le Havre (ADEMAR), Londynie (PACE), Bremen (BHT), Ipswitch, Liverpool i Bristol (Detsin8) Amsterdam i Rotterdam (PORTBASE), a także w Kanale Panamskim pod nazwą EDCS.

Wprowadzenia PCS w naszych portach wymaga Unia Europejska. Dyrektywa 2010/65 z 20 października 2010 r. dotycząca ujednolicenia formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich zaleca wprowadzenie m.in. elektronicznej współpracy uczestników obsługi klienta w porcie, odpowiedzialnych za obsługę statku w porcie, sprawy celne, kontrole graniczne, zdrowie publiczne i transport oraz upraszczanie i harmonizowanie formalności sprawozdawczych w Unii, a ponadto możliwie najefektywniejsze wykorzystanie elektronicznej transmisji danych i systemów wymiany informacji, a tym samym eliminację barier i stworzenie europejskiego obszaru transportu morskiego.

Unia Europejska określiła termin wdrożenia tego systemu do 1 czerwca 2015. Termin ten nie został jednak w Polsce dotrzymany. Na dzień dzisiejszy przede wszystkim brak ośrodka, który podjąłby się koordynacji działań dotyczących wspólnej platformy zarządzania informacjami. Inicjatywa związana z powstaniem zintegrowanego systemu PCS winna wyjść ze strony administracji państwowej, niemniej jednak wciąż nie ma decyzji, kto ma koordynować prace nad polskim PCS i nadzorować ich realizację. Opóźnienie w jego wdrożeniu może okazać się bardzo bolesne dla wielu polskich firm logistycznych i terminali portowych, a korzystne dla konkurentów polskich portów.

W związku z powyższym proszę o informacje.

  1. Kiedy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podejmie stosowne działania w kierunku realizacji i wypełnienia obowiązku spoczywającego na Polsce dotyczącego uruchomienia PCS?
  2. Czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjmie rolę lidera projektu, co zapewnić może ochronę tzw. danych wrażliwych?
  3. Jakie dotychczas działania podjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kierunku realizacji projektu PCS?
  4. Czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest w stanie zagwarantować, że pełna kontrola nad zasobami przyszłego PCS będzie skupiona w rękach administracji państwa?

 

Z poważaniem.

Sławomir Rybicki

 

Udzielona odpowiedź na oświadczenie Senatora:

http://slawomirrybicki.pl/wp-content/uploads/2017/08/09_043_1109_1_odpPCS.pdf

Udostępnij treść: