Sławomir Rybicki: Regionalna tożsamość, czerpiąca z kultury, tradycji, języka kaszubskiego jest jest przecież wartością samą w sobie

Sławomir Rybicki: Regionalna tożsamość, czerpiąca z kultury, tradycji, języka kaszubskiego jest jest przecież wartością samą w sobie

Projekt poprawki budżetowej pana posła jest szkodliwy, nieodpowiedzialny i niepotrzebny. To zwykłe pieniactwo i fobie antyniemieckie. I dziwię się, że większość sejmowa poparła te szkodliwe zmiany. Przecież to burzy podstawy demokratycznego państwa prawa, które powinno wspierać i szanować mniejszości narodowe i język regionalny, kaszubski – komentuje Sławomir Rybicki.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu Dziennika Bałtyckiego dostępnego pod linkiem:
https://dziennikbaltycki.pl/40-mln-zl-mniej-dotacji-na-jezyki-mniejszosci-poprawka-posla-janusza-kowalskiego-wzbudza-kontrowersje-na-kaszubach/ar/c5-15966017

Udostępnij treść: