Rozmowa Kontrolowana w Radiu Gdańsk, 14.09.2017 r.