Komisja Nadzwyczajna do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce

Komisja Nadzwyczajna do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce
W Senacie została powołana  Komisja Nadzwyczajna do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. Senatorowie powierzyli mi zaszczytną funkcję przewodniczącego komisji.
Zadaniem Komisji będzie zbadanie wpływów rosyjskich w procesie stanowienia i stosowania prawa w Polsce od 2005 r. oraz zidentyfikowanie możliwych zagrożeń ze strony rosyjskich służb specjalnych i wskazanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym poprzez wprowadzenie stosownych rozwiązań prawnych.
Komisja nadzwyczajna, zgodnie z uchwałą Senatu, jest organem polskiego Senatu i powoływana jest w zgodzie z konstytucją RP, ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulaminem Senatu. Zakres działania komisji jest ważny dla wyjaśnienia bulwersujących opinię publiczną faktów i wpływów rosyjskich w Polsce.

„Powołanie przez Senat Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce jest uzasadnione potrzebą ich analizy przez organ działający zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”– czytamy w uzasadnieniu do uchwały o powołaniu Komisji. Wnioskodawcy zwracają uwagę że działanie ustanowionej przez Sejm Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP będzie bowiem – jak to już Senat ocenił w uchwałach z 11 maja i 14 lipca 2023 r. – całkowicie sprzeczne z porządkiem ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej i obarczone wieloaspektową i rażącą niekonstytucyjnością. Dlatego w ocenie autorów uchwały o powołaniu Komisji, ważne jest podjęcie – w zgodzie z Konstytucją – próby rozpoznania istniejących obecnie wpływów rosyjskich, by polskie życie polityczne było przejrzyste i klarowne dla ogółu obywateli, którzy powinni wiedzieć, komu mogą ufać. „Badanie takie powinno jednak następować zgodnie z prawem, nie zaś poza nim, ponad nim, czy bezprawnie” – podkreślają senatorowie.

Członkami Komisji zostali senatorowie: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech Konieczny, Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej,  Kazimierz Ujazdowski, przewodniczącym Sławomir Rybicki.

Udostępnij treść: