Inauguracja Roku Akademickiego w WSAiB

26 Rok Akademicki został zainaugurowany w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 1 października. Podczas ceremonii immatrykulowano studentów I roku, nagrodzono wybitnych żaków i pracowników administracyjnych Uczelni oraz odsłonięto pamiątkową tablicę JM Rektora Profesora Jerzego Młynarczyka.

Foto.WSAiB

Udostępnij treść: