Gdyńskie organizacje pozarządowe podsumowały rok

Gdyńskie organizacje pozarządowe podsumowały rok

Po raz 21. gdyńskie organizacje pozarządowe spotkały się, aby podsumować mijający rok i nagrodzić wyróżniające się NGO-sy. Gdynia od początku istnienia samorządu sprzyja i wspiera organizacje pozarządowe, tworząc przyjazny klimat dla ich działalności (w mieście zarejestrowanych jest ok. 700 organizacji).

Podczas spotkania z niepokojem przyjęto bezpardonowy atak telewizji publicznej na zasłużone polskie organizacje pozarządowe. Niestety, ten atak to propagandowe przygotowanie do wprowadzenia specjalnej ustawy, która jak twierdzi Pani Premier – ma uporządkować działalność organizacji pozarządowych. Obóz rządzący chce powołać ustawą Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jestem przekonany, że to próba centralizacji i podporządkowania programów wsparcia dla NGO-sów urzędnikom zależnym od władzy.

Te rozwiązania nie będą służyły rozwojowi inicjatyw obywatelskich w Polsce, nie będą służyły rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i nie mają nic wspólnego z zasadą pomocniczości.

Trzeba nieustająco przypominać obecnej ekipie rządowej, że demokratyczne państwo prawa to państwo wspierające rozwój sektora obywatelskiego (możliwość swobodnego, wolnego od nacisku tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji), a nie dzielenia organizacji na: swoje lub wrogie, dobre lub złe.

fot. Łukasz Zieliński

2 3

Udostępnij treść: