Finał Gdyńskiego Tygodnia Pozarządowego

Finał Gdyńskiego Tygodnia Pozarządowego

Senator Sławomir Rybicki wziął udział w Finale Gdyńskiego Tygodnia Pozarządowego. Finał to festyn podczas którego gdyńskie organizacje pozarządowe prezentują mieszkańcom swoją działalność i liczne dokonania.

W strefach wydarzenia znalazły się między innymi: edukacja, kultura, sport, historia, ekologia, pomoc i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Gdyński Tydzień Pozarządowy ma na celu integracje, dialog, wzajemne poznawanie się oraz przybliżenie codziennej aktywności III sektora. Organizatorem święta organizacji pozarządowych jest Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udostępnij treść: