Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oddaliśmy hołd polskim oficerom pomordowanym w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Bykowni i innych, nieznanych jeszcze miejscach kaźni.

Pamięć o tym stalinowskim mordzie to ważny wymiar polskiej świadomości i tożsamości, naszą powinnością jest zbadanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej zbrodni oraz upamiętnienie ofiar. Prawda zbliża narody.

Sławomir Rybicki

Udostępnij treść: