Dyplomatorium w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie

Dyplomatorium w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie

Dyplomatorium (czyli uroczystość wręczenia dyplomów) zakończyło rok akademicki 2016/17 w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.


Dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia trafiły do kilkudziesięciu studentów kierunków ekonomii i socjologii. Uczelnia działa od ponad 14 lat kształcąc w trybie dziennym i zaocznym.

Z uwagi na posiedzenie Senatu, senator Sławomir Rybicki przesłał na ręce rektora list, gratulując absolwentom i życząc pomyślności, pisząc między innymi:
Dies diem docet, czyli „człowiek uczy się każdego dnia”. Misja tej uczelni i Państwa kilkuletni wysiłek, jest urzeczywistnieniem niesłabnącej wagi tych łacińskich słów, czyli potrzeby uczenia się przez całe życie.
Życzę Absolwentom, aby chęć rozwijania wiedzy i umiejętności, nigdy Państwa nie opuściła.

Senatora na uroczystości reprezentował dyrektor biura Grzegorz Kuleta.

fot. Marcin Szlas/KPSW

 

Udostępnij treść: