Apel do premiera w sprawie Lotosu

Apel do premiera w sprawie Lotosu

Z inicjatywy senatora Sławomira Rybickiego pomorscy parlamentarzyści wystosowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przejęcia grupy Kapitałowej Lotos przez Grupę Kapitałową Orlen.

Gdynia, dn. 06.03.2018 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

my niżej podpisani parlamentarzyści z województwa pomorskiego z niepokojem przyjęliśmy informacje o planowanym przejęciu spółek należących do Grupy Kapitałowej Lotos przez Grupę Kapitałową PKN Orlen. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takich działań. Zważywszy na podpisany przez Ministerstwo Energii i PKN Orlen list intencyjny w przedmiotowej sprawie – wzywamy do zaprzestania wszelkich prac i decyzji mających na celu realizację tego projektu.

Grupa Lotos S.A. ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Pomorza, jak i jakości życia mieszkańców regionu, jest niezwykle ważnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju ekonomicznego Polski, bardzo aktywnie i wielopłaszczyznowo prowadzi działania społecznej odpowiedzialności biznesu, jest jednym z liderów inwestowania w innowacje i rozwoju nowoczesnych technologii, współpracuje z wieloma innymi pomorskimi przedsiębiorstwami zwiększając wzrost gospodarczy, a odprowadzane przez spółkę podatki stanowią istotną część budżetu regionu oraz miasta Gdańska.

Planowane przejęcie spowoduje także ograniczenie konkurencji, które może skutkować wzrostem cen paliw, kosztem interesu konsumentów i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Niniejszym zwracamy się z apelem o zaprzestanie działań zmierzających do centralizacji życia gospodarczego, zaniechanie prac nad konsolidacją wpływającą na pogorszenie jakości i efektywności prac tych spółek oraz zachowanie samodzielności Grupy Kapitałowej Lotos S.A.

Sławomir Rybicki Senator RP, Bogdan Borusewicz Senator RP,
Tadeusz Aziewicz Poseł na Sejm RP, Marek Biernacki Poseł na Sejm RP,
Jerzy Borowczak Poseł na Sejm RP, Małgorzata Chmiel Poseł na Sejm RP,
Leszek Czarnobaj Senator RP,  Grzegorz Furgo Poseł na Sejm RP,
Kazimierz Kleina Senator RP,  Adam Korol Poseł na Sejm RP,
Zbigniew Konwiński Poseł na Sejm RP,  Henryka Krzywonos-Strycharska Poseł na Sejm RP,
Stanisław Lamczyk Poseł na Sejm RP, Janusz Lewandowski Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Ewa Lieder Poseł na Sejm RP, Sławomir Neumann Poseł na Sejm RP,
Kazimierz Plocke Poseł na Sejm RP, Agnieszka Pomaska Poseł na Sejm RP,
Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego

Udostępnij treść: