79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Na wojennej nekropolii w Gdyni Radłowie odbyła się gdyńska uroczystość upamiętniająca wybuch II Wojny Światowej.

W ten sposób Gdynia oddała hołd wszystkim żołnierzom i cywilom, którzy zginęli podczas tego najbardziej krwawego konfliktu w historii ludzkości.
Uroczystości towarzyszyła asysta wojskowa. Po wystąpieniu przewodniczącej Rady Miasta Gdyni i wspólnej modlitwie, złożono kwiaty,
Senatora na uroczystości reprezentował dyrektor biura Grzegorz Kuleta.

Udostępnij treść: