75. rocznica akcji „Kutschera”

75. rocznica akcji „Kutschera”

Mija 75-ta rocznica zamachu na kata Warszawy, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim Franza Kutscherę. Akcja Armii Krajowej to jeden z najodważniejszych i najbardziej spektakularnych zamachów w dziejach.

Dziękuję organizatorom (Stowarzyszeniu im. B. Srockiego, Stowarzyszeniu In Gremio i Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni) za przygotowanie okolicznościowej konferencji, przypominającej bohaterską akcję żołnierzy „Parasola”. To ważne, aby w czasach apoteozy „Żołnierzy Wyklętych” pamiętać o Polskim Państwie Podziemnym, o harcerzach z „Zośki” i „Parasola” o AK i BCh i innych formacji zbrojnych w okupowanej Polsce.

Sławomir Rybicki

Fot. Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego

Udostępnij treść: