Forum Gospodarki Morskiej

Forum Gospodarki Morskiej

Tegoroczne Forum Gospodarki Morskiej przyciągnęło ponad 500 przedstawicieli świata biznesu, ekspertów, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz środowisk naukowych, wśród tych osób był także Sławomir Rybicki.

Odbywające się corocznie wydarzenie jest platformą do wymiany doświadczeń i wiedzy. Po pierwszej plenarnej części, uczestnicy Forum wzięli udział w czterech panelach: Ship Management, Przemysły Morskie, Porty Morskie oraz Logistyka Morska.

Na Forum wręczono również nagrody „Innowacyjna gospodarka morska” w pięciu kategoriach.

  • W kategorii innowacyjny projekt nagroda trafiła do spółki Wartsila Ship Design Poland za projekt statku typu con-ro z innowacyjnym układem napędowym LNG.
  • W kategorii innowacyjny produkt najlepsza okazała się stocznia Crist za samopodnośną barkę „Zourite”.
  • W kategorii innowacyjna technologia nagrodą cieszy się spółka Remontowa Shipbuilding za jednostkę „Siem Aimery”.
  • Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli, w której tworzenie zaangażowana była Akademia Morska w Gdyni owocowało przyznaniem tej uczelni nagrody za innowacyjne przedsięwzięcie.
  • Organizatorzy Forum uhonorowali również ministra Marka Gróbarczyka w kategorii osobowość za wyrównywanie możliwości działania w branży stoczniowej.

Nagroda trafiła także w ręce Jakuba Maja za film „Koncert” promujący gospodarkę morską naszego regionu.

fot. P. Kozłowski/ARG

2 3

Udostępnij treść: